MENU
Aula_close Layer 1
Egern ejby skole

Ferieplan

Ejby skole og SFO følger den kommunale ferieplan

Ferieplan 2019/2020

Ud over nedenstående rummer ferieplanen som forsøg én skoledag til placering efter lokal beslutning i skolebestyrelsen. Skoledagen afvikles ved Forårskoncerten i forbindelse med skolens praksis-musiske dag d. 31. marts 2020.

Første skoledag

Mandag den 12. august 2019 

Efterårsferie i uge 42

Lørdag den 12. oktober 2019 – søndag den 20. oktober 2019 (begge dage inkl.)

Juleferie 

Lørdag den 21. december 2019 – søndag den 5. januar 2020 (begge dage inkl.)

Vinterferie i uge 8

Lørdag den 15. februar 2020 – søndag den 23. februar 2020 (begge dage inkl.)

Påskeferie

Lørdag den 4. april 2020 – mandag 13. april 2020 (begge dage inkl.)

Bededagsferie

Fredag den 8. maj 2020 – søndag den 10. maj 2020 (begge dage inkl.) 

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 21. Maj 2020 – søndag den 24. maj 2020 (begge dage inkl.)

Pinseferie 

Lørdag 30. Maj 2020 - mandag 1. juni 2020 (begge dage inkl.)

Grundlovsdag

Fredag den 5. juni 2020 

Sommerferie

Lørdag den 27. juni 2020 – søndag den 9. august 2020 (begge dage inkl.) 

Første skoledag i skoleåret 2020/2021 er

Mandag den 10. august 2020

Lukkeuger og -dage i SFO

SFO og Juniorklub holder lukket i den 3. og 4. uge af skolesommerferien og 42. I de 2 uger af sommerferien og i efterårsferien (42) vil der være mulighed for pasning 5 steder i kommunen for børn i SFO. Din sfo vil meddele, hvilke steder der holder åbent i lukkeugerne.

SFO og Juniorklub holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag samt en valgfri lukkedag, som besluttes af skolebestyrelsen. I 2020 er det 2. januar. På disse dage er der ingen mulighed for pasning i SFO.