MENU
Aula_close Layer 1
Egern ejby skole

Primærlærere

På Ejby skole har hver klasse to primærlærere, der deler opgaverne omkring klassen, deltagelse i elevsamtaler og skole/hjem-samarbejdet, ugentlige klassemøder, kontakten til forældre m.v.

I indskolingen har klasserne også en pædagog, der følger eleverne fra 0.-3. klasse.

Klasse         Primærlærere (pædagog)
0a AN, LI
0b MJ, AH
1a CAH, JLK, PB
2a TH, CAH, AA
2b BX, TP, SL
3a TP, LS, KE
3b HC, PH, LF
4a LC, MK
4b JLK, AMK
5a BV, CQ
5b GA, KC
6a ES, MK
6b PE, JS
7a BK, RI
7b KC, UJ
8a RI, CQ
8b CLH, TR
9a HP, UB
9b UJ, BK