MENU
Aula_close Layer 1
Egern ejby skole

Om skolen

Ejby skole er en folkeskole for elever fra 0. - 9. klasse. Skolen er tosporet og har ca. 400 elever.

Efter en ombygning i 2017 er skole og SFO samlet under et tag for enden af Skovvang. I den østlige fløj ligger indskolingen og SFO'en, som deler fællesrum og lokaler. Mod vest ligger mellemtrin og udskoling, og midten af skolen består af faglokaler, læringscenter, personalefaciliteter og administration. I forbindelse med ombygningen blev udearealerne opgraderet, så de danner et sammenhængende legerum rundt om skolen. Skolen ligger i naturskønne omgivelser med skov og grønne områder, som inviterer til brug i løbet af skoledagen.

Historisk

Oprindelig fandtes kun den røde lilleskole (bygget i 1956) som lå på hjørnet af Skovvang og Hestehavevej, men gennem tiden blev pladsen for trang og man besluttede at udvide Ejby skole. I 1974 blev den gule skole indviet og klasserne var inddelt således at eleverne fra 0. - 2. klasse gik på Lilleskolen og flyttede op på Storskolen fra 3. klasse. Til sidst var det kun SFO'en der befandt sig på lilleskolen, og i 2016 blev her konstateret skimmelsvamp, hvorefter projektering af flytning til storskolen blev iværksat.

Oversigtskort
Plantegning over Ejby skole