MENU
Aula_close Layer 1
Egern ejby skole

Elevråd

Elevrådet består af 2 elevrepræsentanter fra hver klasse på 3. - 9. årgang. Der kan vælges 2 suppleanter fra hver klasse. Elevrådet mødes 1 gang om måneden forud for skolebestyrelsesmødet. Opstår der opgaver mellem møderne, kan der indkaldes ekstraordinært.

Elevrådet har formand, næstformand, 2 repræsentanter i fælleselevråd samt en sekretær. Der er tilknyttet en kontaktlærer, som i samarbejde med eleverne udarbejder dagsorden til møderne.

Elevrådet har 2 repræsentanter i skolebestyrelsen, så forældresiden også kan følge rådets arbejde og omvendt. Elevrådet høres dermed i sager, som er på bestyrelsens dagsorden.

Eksempler på elevrådets resultater er boldgård, planlægning af redskaber på Ejby Borgen, mere rengøring på toiletterne og forslag til emnedage. Rådet høres f.eks. ved besparelsesforslag, lektiepolitik og trivselsplaner. I skoleåret 2019/2020 er der indført ugentlige klassemøder (også kaldt demokratid) hvor eleverne i fællesskab med elevrådsrepræsentanterne laver dagsorden og afholder mødet.

Formand: Thomas 8.b

Næstformand: Ida 6.b

Kontaktlærer: Ulla Jacobsen (UJ)

 

Fælleselevråd

Der vælges 2 repræsentanter fra hver skole i Køge Kommune. De elever mødes 3-4 gang årligt sammen med en konsulent fra forvaltningen. De kommer bl.a. med forslag (idekatalog) til politikerne. Formålet er at have et organ bestående af elever, der 1 gang årligt er i direkte kontakt med skoleudvalget, hvor de kan drøfte aktuelle emner fra børnenes hverdag.